Číslo paragrafu: 347

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:NEBE A ZEMĚ
Podnadpis (římská čísla):VIDITELNÝ SVĚT
Stvoření je učiněno vzhledem k „sabatu“, tedy k úctě a klanění se Bohu. Bohoslužba (kult) je vepsána do řádu stvoření. „Ničemu ať se nedává před Boží službou přednost“ (Operi Dei nihil praeponatur), říká řehole sv. Benedikta, a tak naznačuje, jaký je správný řád lidských zájmů.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1145 -  kultura, výchova-Boží, symboly, znamení  1146 -  člověk, symboly, znamení, komunikace  1147 -  rozum, vesmír, viditelný svět, znamení  1148 -  viditelný svět, život-lidský, znamení, symboly, stvoření (tvor) 1149 -  liturgické prvky, náboženství, obřady-smysl   1150 -  Stará smlouva, symboly, oběti, obřízka, pomazání 1151 -  liturgie, Ježíš Kristus, symboly, tajemství-Božího království, uzdravení 1152 -  svátosti, předobrazy, liturgie, symboly, znamení

Vybrané dle klíčových slov:

1136 - bohoslužba, Ježíš Kristus , nebeská liturgie   
2135 - klanění, láska , láska-k Bohu , úcta-k Bohu , Boží-láska
2095 - klanění, láska , láska-k Bohu , náboženství , stvoření (tvor)
2097 - klanění, láska , láska-k Bohu , Magnificat , modloslužba
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
1138 - chvála Boha, bohoslužba , služebníci-Boží   
1078 - požehnání, klanění , Otec , Bůh-Stvořitel , díkuvzdání
2144 - Boží-jméno, klanění , strach , tajemství-Boží , vize
2626 - církev, klanění , modlitba , modlitby-církve , modlitby-křesťanské
2627 - církev, klanění , modlitba , modlitby-církve , požehnání
2691 - Boží-království, klanění , modlitba , modlitby-liturgické , modlitby-osobní
2781 - Bůh-Otec, klanění , modlitba , modlitba-Páně , požehnání
345 - sobota, sabat , stvoření (proces) , Bůh-Stvořitel  
2168 - odpočinek, sabat , sobota , sedmý den  
2169 - odpočinek, sabat , sobota , stvoření (proces) , počátek-světa
2190 - sobota, sabat    
2161 - Boží-jméno, úcta-k Bohu    
1139 - liturgie-nebeská, tajemství-spásy , bohoslužba , církev  
1199 - kostely, Nejsvětější Trojice-oslava , bohoslužba , oběť-přinášení , modlitba-místo
333 - andělé, Ježíš Kritu , klanění , užba-Bohu