Číslo paragrafu: 346

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:NEBE A ZEMĚ
Podnadpis (římská čísla):VIDITELNÝ SVĚT
Stvořením položil Bůh základ a dal zákony, které zůstávají stálé, o které se věřící může s důvěrou opírat a které pro něho budou znamením a zárukou toho, že Bůh zůstává neotřesitelně věrný své úmluvě. Člověk pak ze své strany se má věrně toho základu držet a repsektovat zákony, které tam Stvořitel vepsal.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2169 -  odpočinek, sabat, sobota, stvoření (proces), počátek-světa

Vybrané dle klíčových slov:

1640 - Boží-věrnost, lidské úkony , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost , moudrost
2346 - Boží-věrnost, čistota , láska , láska-k bližnímu , sebeovládání
2465 - Boží-věrnost, povolání , pramen-pravdy , pravda , život-křesťanský
2474 - Boží-věrnost, krev , pravda , život-v pravdě , věrnost-Boží
58 - smlouva, Písmo svaté , svatost , Ábel , Melchizedech
71 - smlouva, smlouva-s Noemem , svět , úmluva  
326 - stvoření (proces), stvoření (tvor) , nebe , země  
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
296 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , z ničeho , moudrost , řemeslník
299 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , dobro , rozum , sv.Lev Veliký
318 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , tvor , z ničeho  
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)  
297 - Bůh-Stvořitel, svědectví-Písma , z ničeho , stvoření (proces) , život
338 - Bůh-Stvořitel, existence , čas , viditelný svět , stvoření (proces)
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet