Číslo paragrafu: 344

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:NEBE A ZEMĚ
Podnadpis (římská čísla):VIDITELNÝ SVĚT
Mezi všemi tvory existuje solidarita, protože mají všichni téhož Stvořitele a všichni jsou zaměřeni k jeho slávě: „Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil, zvláště pak bratr slunce, neboť on je den a dává nám světlo, je krásný a září velikým leskem, vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem. Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda, která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá. Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra, matka země, která nás živí a slouží nám a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu. Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu a služte mu s velikou pokorou.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

293 -  Bůh-Stvořitel, Boží-sláva, láska, dobrota, sv.Bonaventura 1939 -  lidské společenství, přátelství, sociální spravedlnost, solidarita, přítel 2416 -  krádež, láska, láska-k bližnímu, laskavost, péče o zvířata 1218 -  voda-život, požehnání, Duch Boží , Stará smlouva

Vybrané dle klíčových slov:

49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
340 - Bůh-stvořitel, nerovnosti , tvorové-vzájemná závislost , viditelný svět , stvoření (tvor)
353 - Bůh-stvořitel, oslava-Boha , stvoření (tvor) , tvorové-vzájemná závislost , závislost vzájemná
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek  
291 - Bůh-Stvořitel, počátek , Slovo , Nový Zákon  
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)  
293 - Bůh-Stvořitel, Boží-sláva , láska , dobrota , sv.Bonaventura
294 - Bůh-Stvořitel, Boží-plán (spásy) , Boží-sláva , blaženost , sv.Tomáš Akvinský
295 - Bůh-Stvořitel, moudrost , náhoda , osud , dobrota