Číslo paragrafu: 319

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Bůh stvořil svět, aby ukázal a sdělil svou slávu. Aby jeho tvorové měli účast na jeho pravdě, na jeho dobrotě, na jeho kráse: je to tedy sláva, pro niž je Bůh stvořil.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

293 - Bůh-Stvořitel, Boží-sláva , láska , dobrota , sv.Bonaventura
2501 - Bůh-Stvořitel, krása , poznání , pravda , tajemství-Boží
294 - Bůh-Stvořitel, Boží-plán (spásy) , Boží-sláva , blaženost , sv.Tomáš Akvinský
1954 - Bůh-Stvořitel, dobro , dobrota , lež , mravní-smysl
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
341 - Bůh-Stvořitel, přírodní zákony , vědy přírodní , krása , úcta-k Bohu
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
295 - Bůh-Stvořitel, moudrost , náhoda , osud , dobrota
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek  
291 - Bůh-Stvořitel, počátek , Slovo , Nový Zákon