Číslo paragrafu: 308

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):BŮH SUKUTEČŇUJE SVŮJ PLÁN: BOŽÍ RPZŘETELNOST
2. podnadpis:PROZŘETELNOST A DRUHOTNÉ PŘÍČINY
Je neoddělitelnou pravdou od víry v Boha Stvořitele, že Bůh působí ve veškerém jednání svých tvorů. On je první příčina, která působí ve druhých příčinách a skrze ně: „Vždyť i to, že chcete, i to, že pak jednáte, působí přece ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit“ (Flp 2,13). Tato pravda nijak nezmenšuje důstojnost tvora, naopak ji zvyšuje. Vždyť tvor, učiněný Boží mocí, moudrostí a dobrotou z ničeho, nemůže nic, je-li odříznut od vlastního původu, protože „bez Stvořitele se ztrácí“; tím méně pak může dosáhnout svého posledního cíle bez pomoci milosti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

970 -  Maria-Matka církve, Ježíš Kristus-jediný přstředník, Kristovy zásluhy, přímluvy-Panny Marie, Maria

Vybrané dle klíčových slov:

2261 - Bůh-Stvořitel, člověk-důstojnost , láska , láska-k bližnímu , zabití
311 - Bůh-Stvořitel, zlo , andělé , člověk , svoboda-člověka
300 - Bůh-Stvořitel, dobro , transcendence , příčina , sv.Augustin
327 - Bůh-stvořitel, duše , tělo , koncily , člověk
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek  
291 - Bůh-Stvořitel, počátek , Slovo , Nový Zákon  
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)  
293 - Bůh-Stvořitel, Boží-sláva , láska , dobrota , sv.Bonaventura