Číslo paragrafu: 306

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):BŮH SUKUTEČŇUJE SVŮJ PLÁN: BOŽÍ RPZŘETELNOST
2. podnadpis:PROZŘETELNOST A DRUHOTNÉ PŘÍČINY
Bůh je svrchovaným pánem svého plánu. Avšak k jeho uskutečnění používá i spolupráce tvorů. To není známka slabosti, nýbrž velikosti a dobroty všemohoucí Boha. Vždyť Bůh nedává svým tvorům jen existenci, ale i důstojnost vlastního jednání, aby jedni byli příčinou a počátkem druhých a aby tak spolupracovali na splnění jeho plánu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1884 -  lidské společenství, moudrost, prozřetelnost, přirozenost, společnost občanská

Vybrané dle klíčových slov:

49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
353 - Bůh-stvořitel, oslava-Boha , stvoření (tvor) , tvorové-vzájemná závislost , závislost vzájemná
340 - Bůh-stvořitel, nerovnosti , tvorové-vzájemná závislost , viditelný svět , stvoření (tvor)
344 - Bůh-Stvořitel, oslav-Boha , solidarita , tvorové-vzájemná závislost , stvoření (tvor)
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek  
291 - Bůh-Stvořitel, počátek , Slovo , Nový Zákon  
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)  
293 - Bůh-Stvořitel, Boží-sláva , láska , dobrota , sv.Bonaventura
294 - Bůh-Stvořitel, Boží-plán (spásy) , Boží-sláva , blaženost , sv.Tomáš Akvinský