Číslo paragrafu: 305

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):BŮH SUKUTEČŇUJE SVŮJ PLÁN: BOŽÍ RPZŘETELNOST
Ježíš požaduje synovskou odevzdanost do prozřetelnosti nebeského Otce, který se stará o ty nejnepatrnější potřeby svých dětí: „Nedělejte si proto starost a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme? ? Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno“ (Mdr 6,31-33).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2115 -  důvěra, láska, láska-k Bohu, magie, odevzdání se

Vybrané dle klíčových slov:

322 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , odevzdání se , synovská odevzdanost , starost
303 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , Boží-svrchovanost , dějiny , Písmo svaté
314 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , cesty-Boží , dějiny , hříchy
321 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , Boží-moudrost , konečný cíl , stvořitel
323 - Boží-prozřetelnost, Bůh-Stvořitel , spolupráce , člověk , svoboda-člověka
312 - Boží-prozřetelnost, zlo , Boží všemohoucnost , dobro , milost
313 - Boží-prozřetelnost, dobro , zlo , spása , světci
302 - Bůh-Stvořitel, Boží-prozřetelnost , Boží-plán (spásy) , cesta , dokonalost
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek