Číslo paragrafu: 301

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ SVOŘENÍ
2. podnadpis:BŮH UCHOVÁVÁ A ŘÍDÍ STVOŘENÍ
Po stvoření Bůh neponechal své tvorstvo jeho osudu. Nedává mu jen bytí a existenci: v každé chvíli mu uchovává bytí, dává mu schopnost jednat a vede ho k jeho cíli. Uznat tuto naprostou závislost na Stvořiteli je zdrojem moudrosti, svobody, radosti a důvěry: „Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal, neboť kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to. Jak by něco mohlo trvat, kdybys to nechtěl, nebo se uchovat, kdybys to nepovolal k bytí? Ale ty máš na všechno ohled, poněvadž je to tvé, vládce, milující život“ (Mdr 11,24-26).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1951 -  autorita, Bůh-Stvořitel, Ježíš Kristus-Vykupitel, mravní-zákon, podřízenost-Bohu 396 -  dobro, zlo, svoboda, mravní zákony, strom poznání

Vybrané dle klíčových slov:

357 - Bůh-vztah s člověkem, člověk , svoboda , člověk-důstojnost , člověk-společenství s Bohem
229 - Bůh-vztah s člověkem, víra , prvopočátek , cíl  
1812 - Bůh-vztah s člověkem, ctnosti , ctnosti-božské , přirozenost-božská , důvěrný vztah s Bohem
308 - Bůh-Stvořitel, člověk , člověk-důstojnost , milost , příčina
311 - Bůh-Stvořitel, zlo , andělé , člověk , svoboda-člověka
327 - Bůh-stvořitel, duše , tělo , koncily , člověk
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek  
291 - Bůh-Stvořitel, počátek , Slovo , Nový Zákon