Číslo paragrafu: 297

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ SVOŘENÍ
2. podnadpis:BŮH TVOŘÍ "Z NIČEHO"
Víra ve stvoření „z ničeho“ je dosvědčena v Písmu jako pravda plná příslibu a naděje. Takto povzbuzuje matka sedm synů k mučednictví: „Nevím, jak jste vznikli v mém lůně, já jsem vám nedarovala ducha a život, ani jsem nikomu z vás nedala dohromady všechny části těla. Proto tedy Stvořitel světa, který dává vzniknout člověku při zrození a zná původ všech věcí, vám ve své milosti daruje život znovu, když teď dáváte přednost jeho zákonům před sebou samými? Prosím tě, dítě, pohlédni k nebi i na zemi, na všechno, co je zde vidět, a věz, že to Bůh udělal ne z toho, co bylo, a že lidský rod takto povstal“ (2 Mak 7,22-23.28).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

338 -  Bůh-Stvořitel, existence, čas, viditelný svět, stvoření (proces)

Vybrané dle klíčových slov:

296 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , z ničeho , moudrost , řemeslník
318 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , tvor , z ničeho  
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
299 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , dobro , rozum , sv.Lev Veliký
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)  
320 - Bůh-Stvořitel, Slovo-Boží , slovo , život , stvořitel
338 - Bůh-Stvořitel, existence , čas , viditelný svět , stvoření (proces)
298 - Bůh-Stvořitel, hříšníci , vzkříšení , světlo-víry , život
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek