Číslo paragrafu: 292

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):STVOŘENÍ - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Stvořitelská činnost Syna a Ducha, naznačená ve Starém zákoně a zjevená v Nové smlouvě jako nerozlučně jednotná se stvořitelskou činností Otcovou, je jasně dosvědčena v pravidle víry církve: „Existuje jen jeden Bůh ? On je Otec, je Bůh, je Stvořitel, je Původce a je Uspořadatel. Učinil všechny věci sám od sebe, totiž svým slovem a svou moudrostí“, „skrze Syna a Ducha“, kteří jsou jakoby „jeho ruce“. Stvoření je společné dílo Nejsvětější Trojice.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

699 -  Duch svatý-symboly, vkládání rukou, epikleze, modlitby-církve  257 -  Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy, blaženost, láska, spása

Vybrané dle klíčových slov:

282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
296 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , z ničeho , moudrost , řemeslník
299 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , dobro , rozum , sv.Lev Veliký
318 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , tvor , z ničeho  
316 - Bůh-Stvořitel, Bůh-Otec , Nejsvětější trojice , víra  
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
297 - Bůh-Stvořitel, svědectví-Písma , z ničeho , stvoření (proces) , život
338 - Bůh-Stvořitel, existence , čas , viditelný svět , stvoření (proces)
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek  
291 - Bůh-Stvořitel, počátek , Slovo , Nový Zákon