Číslo paragrafu: 2855

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
2. podnadpis:ZÁVĚREČNÁ DOXOLOGIE
Závěrečná doxologie „neboť tvé je království i moc i sláva“ přejímá a znovu do sebe uzavírá první tři prosby k Otci našemu: oslavu jeho jména, příchod jeho království a moc jeho spásné vůle. Avšak toto opakování má nyní podobu klanění a díkůvzdání jako v nebeské liturgii. Vládce tohoto světa si tyto tři tituly království, moci a slávy lživě přivlastňoval; Kristus Pán je navrací svému Otci a našemu Otci, dokud mu neodevzdal království, kdy se definitivně dovrší tajemství spásy a Bůh bude všechno ve všem.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2567 - Boží-síla, Bůh-Stvořitel , modlitba , modloslužba , stvořitel
2778 - Boží-síla, Bůh-Otec , důvěra , důvěra-synovská , modlitba
131 - Boží-síla, Boží-slovo , křesťané , Písmo svaté , potrava-duchovní
434 - Boží-síla, Bůh-Spasitel , Ježíš Kristus , Boží-jméno , zmrtvýchvstání
828 - Boží-síla, církev , církev-jednota , církev-svatá , dějiny-církve
1992 - Boží-síla, Boží-spravedlnost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , křest , milost
2760 - doxologie, modlitba , modlitba-Páně , tradice-byzantská , zvolání
2095 - klanění, láska , láska-k Bohu , náboženství , stvoření (tvor)
2097 - klanění, láska , láska-k Bohu , Magnificat , modloslužba
2135 - klanění, láska , láska-k Bohu , úcta-k Bohu , Boží-láska
2759 - modlitba, modlitba-Páně , tradice-liturgická , liturgické tradice , Otčenáš
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesťanské , žalmy , Otčenáš
2765 - modlitba, modlitba-Páně , srdce lidské , Otčenáš  
2773 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2774 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2775 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2795 - modlitba, modlitba-Páně , obrácení , smíření-s církví , smlouva
2799 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2801 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2803 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , sedm proseb , Otčenáš