Číslo paragrafu: 2829

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):"CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES"
„Dej nám“ je také výrazem smlouvy: my jsme jeho a on je náš, pro nás. Slovo „náš“ ho však uznává také jako Otce všech lidí, a proto jej prosíme za všechny v solidaritě s jejich potřebami a s jejich utrpením.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1939 -  lidské společenství, přátelství, sociální spravedlnost, solidarita, přítel

Vybrané dle klíčových slov:

2806 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , spása , Otčenáš
2846 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , tělo , Otčenáš
2848 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , život-lidský , integrita-osobnosti
2803 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , sedm proseb , Otčenáš
2805 - modlitba, modlitba-Páně , oběti , sedm proseb , uzdravení
2832 - modlitba, modlitba-Páně , rodina , sedm proseb , sociální spravedlnost
2795 - modlitba, modlitba-Páně , obrácení , smíření-s církví , smlouva
2759 - modlitba, modlitba-Páně , tradice-liturgická , liturgické tradice , Otčenáš
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesťanské , žalmy , Otčenáš
2765 - modlitba, modlitba-Páně , srdce lidské , Otčenáš  
2773 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2774 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2775 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2799 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2801 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2834 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , požehnání-smysl , práce
2857 - modlitba, modlitba-Páně , oslava-Boha , život-lidský , integrita-osobnosti
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost