Číslo paragrafu: 28

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk je schopen spojení s Bohem
Odstavec:Touha po Bohu
V průběhu dějin až po současnou dobu lidé vyjadřovali své hledání Boha v náboženských představách a náboženském chování (modlitby, oběti, kulty, meditace atd.). I když v těchto výrazových formách může být mnoho nejasného, jsou tak všeobecné, že člověk může být definován jako bytost náboženská: Bůh „stvořil z jednoho člověka celé lidské pokolení a dal mu bydlet všude na zemském povrchu. Předem stanovil časová období a položil hranice lidským sídlům. A to proto, aby hledali Boha, zdali by se ho snad nějak mohli dohmatat a nalézt ho. Vždyť od nikoho z nás není daleko. V něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme“ (Sk 17,26-28).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2095 -  klanění, láska, láska-k Bohu, náboženství, stvoření (tvor) 2096 -  Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel, klanění, láska, láska-k Bohu 2097 -  klanění, láska, láska-k Bohu, Magnificat, modloslužba 2098 -  duch, chvála Boha, láska, láska-k Bohu, modlitba 2099 -  láska, láska-k Bohu, oběti, přímluvy, znamení víry 2100 -  bližní, duch, láska, láska-k Bohu, milosrdenství 2101 -  almužna, biřmování, kněží, křest, křesťané 2102 -  láska, láska-k Bohu, sliby, zasvěcení, Boží-láska 2103 -  Bůh-Spasitel, evangelijní rady, láska, láska-k Bohu, náboženství 2104 -  láska, láska-k Bohu, náboženství, pravda, přirozenost-lidská 2105 -  církev-katolická, láska, láska-k Bohu, náboženství, povolání 2106 -  člověk-důstojnost, láska, láska-k Bohu, náboženství, přirozenost-lidská 2107 -  láska, láska-k Bohu, náboženství, společnost občanská, svoboda 2108 -  láska, láska-k Bohu, politika, společnost občanská, svoboda 2109 -  láska, láska-k Bohu, obecné blaho, rozvážnost, společnost občanská 843 -  církev-církev a nekřesťané, náboženství-nekřesťanská, spása, náboženství, dobro-hledání 2566 -  andělé, Bůh-hledání, Bůh-Stvořitel, bytosti-duchové, modlitba

Vybrané dle klíčových slov:

409 - dějiny, dobro , duchovní boj , temnota , život-lidský
2084 - dějiny, Izrael , láska , láska-k Bohu , Boží-láska
2112 - dějiny, láska , láska-k Bohu , modloslužba , plyteismus
2439 - dějiny, krádež , láska , láska-k bližnímu , národy
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota
2590 - modlitba    
2591 - modlitba    
2592 - modlitba