Číslo paragrafu: 2796

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:"OTČE NÁŠ, JENŽ JSI NA NEBESÍCH"
Podnadpis (římská čísla):"JENŽ JSI NA NEBESÍCH"
Když se církev modlí „Otče náš, jenž jsi na nebesích“, vyznává, že jsme Boží lid, kterému již Bůh v Kristu Ježíši „vykázal místo v nebi“, lid „s Kristem skrytý v Bohu“, zatímco zároveň v současném stavu „vzdycháme plni touhy po tom, abychom si mohli vzít na sebe ještě jako šat i svůj příbytek z nebe“ (2 Kor 5,2). „Křesťané jsou v těle, ale nežijí podle těla. Tráví svůj život na zemi, ale jsou občany nebes.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1003 -  vzkříšení-mrtvých, křest-spojení s Kristem, tělo Kristovo, poslední den, eucharistie

Vybrané dle klíčových slov:

64 - Boží-lid, proroci , Izrael , naděje , Maria
72 - Boží-lid, úmluva , Stará smlouva , Abrahám , Mojžíš
99 - Boží-lid, nadpřirozený smysl , Boží-zjevení , pronikat , žít
776 - Boží-lid, církev-svátost , církev-nástroj Kristův  , Boží plán(lásky)
781 - Boží-lid, církev-předobrazy , církev-Boží lid , spravedlnost , Izrael
782 - Boží-lid, církev-Boží lid , kněžství , Boží-království , politika
802 - Boží-lid, Ježíš Kristus-Vykupitel , očištění   
804 - Boží-lid, křest-vstup do Božího lidu , církev   
813 - Boží-lid, církev , církev-jednota , církev-matka , církev-katolická
839 - Boží-lid, Boží-přísliby , církev , církev-církev a nekřesťané , náboženství
865 - Boží-lid, církev-naplnění , konec časů , Boží království , svatí
1617 - Boží-lid, hostina , křest , křesťané , láska
2773 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2774 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2775 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2846 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , tělo , Otčenáš
2765 - modlitba, modlitba-Páně , srdce lidské , Otčenáš  
2799 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2801 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2759 - modlitba, modlitba-Páně , tradice-liturgická , liturgické tradice , Otčenáš