Číslo paragrafu: 2795

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:"OTČE NÁŠ, JENŽ JSI NA NEBESÍCH"
Podnadpis (římská čísla):"JENŽ JSI NA NEBESÍCH"
Symbol nebes nás odkazuje na tajemství smlouvy, které prožíváme, když se modlíme Otčenáš. On je v nebesích: to je jeho příbytek; otcovský dům je tedy naše „vlast“. Hřích nás totiž uvrhl do vyhnanství ze země smlouvy a právě obrácení srdce nám dává vrátit se k Otci, k nebi. Je to Kristus, v němž se nebe a země smířily, protože sám Syn „sestoupil z nebe“ a na nebesa se vracíme společně s ním skrze jeho kříž, jeho vzkříšení a jeho nanebevstoupení.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1024 -  nebe, život-věčný, společenství lásky, život -s Nejsvětější Trojicí, Kristovo království

Vybrané dle klíčových slov:

2829 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , smlouva , solidarita
2759 - modlitba, modlitba-Páně , tradice-liturgická , liturgické tradice , Otčenáš
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesťanské , žalmy , Otčenáš
2765 - modlitba, modlitba-Páně , srdce lidské , Otčenáš  
2773 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2774 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2775 - modlitba, modlitba-Páně , Otčenáš   
2799 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2801 - modlitba, modlitba-Páně , Otec , Otčenáš  
2803 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , sedm proseb , Otčenáš
2805 - modlitba, modlitba-Páně , oběti , sedm proseb , uzdravení
2806 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , spása , Otčenáš
2832 - modlitba, modlitba-Páně , rodina , sedm proseb , sociální spravedlnost
2834 - modlitba, modlitba-Páně , požehnání , požehnání-smysl , práce
2846 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , tělo , Otčenáš
2848 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , život-lidský , integrita-osobnosti
2857 - modlitba, modlitba-Páně , oslava-Boha , život-lidský , integrita-osobnosti
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra