Číslo paragrafu: 279

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla):KATECHEZE O STVOŘENÍ
„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi“ (Gn 1,1). Těmito slavnostními slovy začíná Písmo svaté. Vyznání víry je přejímá a říká, že Bůh, všemohoucí Otec, je „Stvořitelem nebe i země“, „všeho viditelného i neviditelného“. Proto budeme napřed mluvit o Stvořiteli, pak o jeho stvořitelském díle a nakonec o pádu způsobeném hříchem, z něhož nás přišel pozvednout Ježíš Kristus, Boží Syn.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

319 - Bůh-Stvořitel, počátek-světa , Boží-sláva , dobrota , krása
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
317 - Bůh-Stvořitel, stvořitel , vesmír , svoboda-Boží  
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek
290 - Bůh-Stvořitel, svořit-bara , existence , počátek  
291 - Bůh-Stvořitel, počátek , Slovo , Nový Zákon  
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)  
293 - Bůh-Stvořitel, Boží-sláva , láska , dobrota , sv.Bonaventura
294 - Bůh-Stvořitel, Boží-plán (spásy) , Boží-sláva , blaženost , sv.Tomáš Akvinský
295 - Bůh-Stvořitel, moudrost , náhoda , osud , dobrota
296 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , z ničeho , moudrost , řemeslník