Číslo paragrafu: 2771

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:"SHRNUTÍ CELÉHO EVANGELIA"
Podnadpis (římská čísla):MODLITBA CÍRKVE
V eucharistii modlitba Páně ukazuje také eschatologický ráz svých proseb. Je typickou modlitbou „posledních časů“, časů spásy, které začaly sesláním Ducha svatého a které skončí návratem Pána. Prosby Otčenáše, na rozdíl od proseb Staré smlouvy, mají svůj základ v tajemství spásy, které se již uskutečnilo jednou provždy v ukřižovaném a zmrtvýchvstalém Kristu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1403 -  eucharistie-záruka nebeské slávy, svět-pomíjející, večeře Páně, Boží království, druhý příchod Kristův

Vybrané dle klíčových slov:

2772 - církev, čas , eucharistie , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba
2625 - církev, modlitba , modlitby-církve , tajemství-Kristovo , tradice-duchovní
2629 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-prosebné , pramen-života
2630 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-prosebné , slabost
2631 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-prosebné , pokora
2633 - církev, modlitba , modlitba-smysl , modlitby-církve , modlitby-prosebné
2634 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-přímluvné , přímluvy
2636 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-přímluvné , první křesťané
2637 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-díkůvzdání , modlitby-chvály
2640 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály , život-církve
2641 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály , první křesťané
2767 - církev, modlitba , modlitba-modlitba a liturgie , modlitba-Páně , modlitby-církve
2768 - církev, modlitba , modlitba-modlitba a liturgie , modlitba-Páně , modlitby-církve
840 - církev, církev-církev a nekřesťané , čas , Mesiáš-příchod , nevědomost
2623 - církev, letnice , modlitba , modlitby-církve , život-modlitby
2624 - církev, lámání chleba , modlitba , modlitby-církve , dějiny
2626 - církev, klanění , modlitba , modlitby-církve , modlitby-křesťanské
2627 - církev, klanění , modlitba , modlitby-církve , požehnání
2632 - církev, hierarchie , modlitba , modlitby-církve , modlitby-prosebné
2643 - církev, eucharistická oběť , modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály