Číslo paragrafu: 2770

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:"SHRNUTÍ CELÉHO EVANGELIA"
Podnadpis (římská čísla):MODLITBA CÍRKVE
V eucharistické liturgii se modlitba Páně jeví jako modlitba celé církve. Tam se zjevuje její plný smysl a její účinnost. Umístěna mezi anaforu (eucharistickou modlitbu) a liturgii přijímání, shrnuje na jedné straně všechny prosby a přímluvy vyjádřené v průběhu rozvíjející se epikleze, a na straně druhé klepe na dveře hostiny Božího království, kterou svátostné přijímání má předjímat.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1350 -  obětní dary, eucharistická oběť, dary-chleba a vína, offertorium 

Vybrané dle klíčových slov:

1352 - anafora, preface , modlitby-eucharistické , eucharistie , díkůvzdání
2625 - církev, modlitba , modlitby-církve , tajemství-Kristovo , tradice-duchovní
2629 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-prosebné , pramen-života
2630 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-prosebné , slabost
2631 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-prosebné , pokora
2633 - církev, modlitba , modlitba-smysl , modlitby-církve , modlitby-prosebné
2634 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-přímluvné , přímluvy
2636 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-přímluvné , první křesťané
2637 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-díkůvzdání , modlitby-chvály
2640 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály , život-církve
2641 - církev, modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály , první křesťané
2767 - církev, modlitba , modlitba-modlitba a liturgie , modlitba-Páně , modlitby-církve
2768 - církev, modlitba , modlitba-modlitba a liturgie , modlitba-Páně , modlitby-církve
2772 - církev, čas , eucharistie , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba
2623 - církev, letnice , modlitba , modlitby-církve , život-modlitby
2624 - církev, lámání chleba , modlitba , modlitby-církve , dějiny
2626 - církev, klanění , modlitba , modlitby-církve , modlitby-křesťanské
2627 - církev, klanění , modlitba , modlitby-církve , požehnání
2632 - církev, hierarchie , modlitba , modlitby-církve , modlitby-prosebné
2643 - církev, eucharistická oběť , modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály