Číslo paragrafu: 274

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:VŠEMOHOUCÍ
2. podnadpis:TAJEMSTVÍ ZDÁNLIVÉ BOŽÍ BEZMOCNOSTI
„Není tedy nic vhodnějšího k upevnění naší víry a naší naděje než přesvědčení vryté hluboko do našich duší, že Bohu není nic nemožného. Proto též, jakmile náš rozum bude mít jen poněkud představu o Boží všemohoucnosti, bude snadno a bez pochybování souhlasit se všemi věcmi, i s těmi největšími a nejnepochopitelnějšími, a třeba i přesahujícími běžné přírodní zákony, jež nám uloží (Krédo) k věření.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1814 -  ctnosti, ctnosti-božské, víra, víra-teologální ctnost  1817 -  Boží-přísliby, Bůh-Spasitel, ctnosti-božské, naděje, štěstí 2119 -  důvěra, láska, láska-k Bohu, pochybnosti-o víře, úcta-k Bohu

Vybrané dle klíčových slov:

273 - Boží-všemohoucnost, cesty-Boží , Maria , slabost , víra
268 - Boží-všemohoucnost, Bůh-vlastnosti , všemohoucnost , Boží-síla  
269 - Boží-všemohoucnost, unveálnost , vládce-vesmru , Stvořitel  
270 - Boží-všemohoucnost, Bůh-Otec , odpuštění-hříchů , otcovství , přijetí za Boží děti
271 - Boží-všemohoucnost, Boží-spravedlnost , podstata , moudrost , jednota
275 - Boží-všemohoucnost, Job , vyznání   
276 - Boží-všemohoucnost, modlitby-církve , svědectví-Písma   
277 - Boží-všemohoucnost, milost , hřích , přátelství  
278 - Boží-všemohoucnost, láska , stvoření , vykoupení , posvěcení
1778 - naděje, odpovědnost , povinnosti , přirozený mravní zákon , rozum
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
157 - víra, lež , pochybnosti , rozum , zjevení
158 - víra, pochopení , zjevení , Duch svatý , rozum
26 - víra, Bůh-hledání , Bůh-zjevený , smysl života , odpověď
145 - víra, Abraham , Boží výzva , Země zaslíbená , oběť syna
154 - víra, člověk , Duch svatý , svoboda , milost
162 - víra, vytrvalost-ve víře , dar , svědomí , Boí slovo
163 - víra, patření na Boha , počátek-věčného života , blaženost , radost
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení