Číslo paragrafu: 2733

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ŽIVOT MODLITBY
Článek:BOJ O MODLITBU
Podnadpis (římská čísla):POKORNÁ BDĚLOST SRDCE
2. podnadpis:TVÁŘÍ V TVÁŘ POKUŠENÍM V MODLITBĚ
Jiné pokušení, jemuž otevírá dveře domýšlivost, je omrzelost. Tímto termínem otcové duchovního života míní druh skleslosti, ochabnutím sebezáporu, snížením bdělosti, nedostatečným střežením srdce. „Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé“ (Mt 26,41). Z čím větší výšky člověk spadne, tím víc se pohmoždí. Opakem domýšlivosti je bolestná malomyslnost. Kdo je pokorný, nediví se své ubohosti: vede ho k větší důvěře, pevnosti ve vytrvalosti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2094 -  dobro, dobrota, láska, láska-k Bohu, lenost 2559 -  modlitba, statky (majetek), majetek, peníze 

Vybrané dle klíčových slov:

2015 - askeze, blahoslavenství , dokonalost , duchovní boj , duchovní pokrok
2043 - askeze, církev , církevní přikázání , Den Páně , Maria
2340 - askeze, čistota , integrita-osobnosti , křest , láska
2697 - církevní otcové, čas , modlitba , modlitby-křesťanské , život-modlitby
2705 - církevní otcové, duch , modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání
490 - církevní otcové, Eva , Maria-matka Boží , souhlas-Mariin , anděl-Gabriel
1557 - církevní otcové, duchovní dary , kněží , svátost kněžství , svátosti
2181 - církevní otcové, Den Páně , dispenz , eucharistická oběť , eucharistie
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium