Číslo paragrafu: 2707

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ŽIVOT MODLITBY
Článek:ZPŮSOBY MODLITBY
Podnadpis (římská čísla):ROZJÍMÁNÍ
Metody rozjímání jsou tak různé, jak různí jsou duchovní učitelé. Křesťan má pravidelně rozjímat, jinak se podobá prvním třem půdám z podobenství o rozsévači. Avšak metoda je pouze průvodce; důležité je postupovat s Duchem svatým po jediné cestě modlitby, kterou je Ježíš Kristus.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2690 -  dobro, modlitba, modlitba-tradice, moudrost, otec 2664 -  modlitba, modlitby-křesťanské, modlitby-společné  

Vybrané dle klíčových slov:

187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
871 - křesťané, křest , poslání , povolání , Boží lid
872 - křesťané, rovnost mezi lidmi , znovuzrození , důstojnost  
873 - křesťané, rozdíly-mezi lidmi , církev-služby , církev-poslání , evangelijní rady
1671 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , svátostiny , znamení kříže
1681 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , naděje , pohřeb-křesťanský
2471 - křesťané, pravda , svědectví-pravdy , svědomí , život-v pravdě
2723 - modlitba, modlitby-rozjímavé , rozjímání , touha , kontemplace
2706 - modlitba, modlitby-rozjímavé , pokora , rozjímání , kontemplace
2704 - modlitba, modlitby-rozjímavé , modlitby-ústní , modlitby-vnitřní , kontemplace
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2729 - modlitba, rozjímání , kontemplace , meditace , modlitby-rozjímavé
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba