Číslo paragrafu: 2705

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ŽIVOT MODLITBY
Článek:ZPŮSOBY MODLITBY
Podnadpis (římská čísla):ROZJÍMÁNÍ
Rozjímání (meditace) je především hledání. Duch se snaží pochopit, proč a jak vést křesťanský život, aby přilnul a kladně odpověděl k tomu, co Pán žádá. Vyžaduje to pozornost, kterou je obtížné ukáznit. Obyčejně si člověk pomáhá nějakou knihou a křesťané jich mají sdostatek: Písmo svaté, zvláště evangelium, svaté obrazy, liturgické texty příslušného dne nebo údobí, spisy duchovních Otců, základní díla spirituality, velká kniha stvoření a dějin, které jsou stránkou Božího „dneška“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

158 -  víra, pochopení, zjevení, Duch svatý, rozum 127 -  evangelium-podle Jana, Ježíš Kristus, modlitba, modlitby-vnitřní, úcta

Vybrané dle klíčových slov:

2697 - církevní otcové, čas , modlitba , modlitby-křesťanské , život-modlitby
490 - církevní otcové, Eva , Maria-matka Boží , souhlas-Mariin , anděl-Gabriel
1557 - církevní otcové, duchovní dary , kněží , svátost kněžství , svátosti
2181 - církevní otcové, Den Páně , dispenz , eucharistická oběť , eucharistie
2098 - duch, chvála Boha , láska , láska-k Bohu , modlitba
1643 - duch, láska , láska-manželská , manželská věrnost , smysly
1764 - duch, psychika , smysly , srdce , vášně
2723 - modlitba, modlitby-rozjímavé , rozjímání , touha , kontemplace
2706 - modlitba, modlitby-rozjímavé , pokora , rozjímání , kontemplace
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2704 - modlitba, modlitby-rozjímavé , modlitby-ústní , modlitby-vnitřní , kontemplace
2729 - modlitba, rozjímání , kontemplace , meditace , modlitby-rozjímavé
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba