Číslo paragrafu: 2690

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:DUCHOVNÍ VŮDCOVÉ MODLITBY
2. podnadpis:SLUŽEBNÍCI MODLITBY
Duch svatý dává některým věřícím dary moudrosti, víry a rozlišování s ohledem na obecné dobro, kterým je modlitba (duchovní vedení). Muži a ženy, kterým se takových darů dostalo, jsou opravdoví služebníci živé tradice modlitby: Proto duše, která chce postupovat v dokonalosti, musí podle rady svatého Jana od Kříže „pozorně hledět, do jakých rukou se svěřuje, protože jaký bude učitel, takový bude učedník, a jaký bude otec, takový bude syn“. A ještě: „Je nutné, aby duchovní vůdce byl nejen učený a rozvážný, ale i zkušený … Proto, jestliže (duchovní vůdce) nemá zkušenost s tím, co je čistá a opravdová duchovnost, nikdy nedokáže do ní uvést duše, když je Bůh k ní volá, ba vůbec je nepochopí.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2847 - dobro, modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb , statky (majetek)
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
398 - dobro, pýcha , pád-člověka , člověk , hřích prvotní
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský
1601 - dobro, manželství , přirozenost-lidská , smlouva-manželská , svátost manželství
1613 - dobro, dobrota , svátost manželství , svátosti , sňatek
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1731 - dobro, dokonalost , odpovědnost , rozum , svíce
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
1733 - dobro, neposlušnost , otroctví-hříchu , poslušnost , spravedlnost
1734 - dobro, odpovědnost , poznání-dobra , svíce  
1751 - dobro, lidské úkony , mravnost , rozum , svědomí
1765 - dobro, hněv , láska , nenávist , smutek
1776 - dobro, důvěrný vztah s Bohem , přirozený mravní zákon , srdce , svatyně
1864 - dobro, hříchy , spása , vina , zatvrzelost
1888 - dobro, lidské společenství , společenské změny , společnost občanská , spravedlnost
2002 - dobro, duše , milost , sobota , srdce
2094 - dobro, dobrota , láska , láska-k Bohu , lenost
2173 - dobro, odpočinek , sabat , sobota , soucit
2201 - dobro, láska , láska-k bližnímu , manželství , matka