Číslo paragrafu: 2689

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:DUCHOVNÍ VŮDCOVÉ MODLITBY
2. podnadpis:SLUŽEBNÍCI MODLITBY
Modlitební skupiny, stejně jako „školy modlitby“, jsou dnes jedním ze znamení a jedním z podnětů obnovy modlitby v církvi za předpokladu, že se čerpá z ryzích pramenů křesťanské modlitby. Snaha o společenství je znamením pravé modlitby v církvi.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2692 - modlitba, modlitby-církve , život-modlitby   
2644 - modlitba, život-modlitby    
2655 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , modlitby-církve , modlitby-liturgické , oltář
2657 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , modlitby-církve , modlitby-osobní , radost
2652 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , pramen-modlitby , život-věčný , zdroj
2694 - modlitba, modlitby-křesťanské , život-modlitby   
2695 - modlitba, zasvěcení , život-modlitby , život-zasvěcený , panenství
2696 - modlitba, modlitby-liturgické , život-modlitby   
2693 - modlitba, spiritualita , život-duchovní , život-modlitby  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2645 - modlitba, pramen-požehnání , srdce lidské , zdroj  
2648 - modlitba, modlitby-díkůvzdání , modlitby-chvály , utrpení , život-modlitby
2721 - modlitba, modlitba-tradice , srdce-usebranost , tradice-křesťanská , život-modlitby
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba