Číslo paragrafu: 2683

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:DUCHOVNÍ VŮDCOVÉ MODLITBY
2. podnadpis:CELÝ ZÁSTUP SVĚDKŮ
Svědkové, kteří nás předešli do království, zvláště ti, které církev uznává jako „svaté“, se podílejí na živé tradici modlitby příkladem svého života, předáváním svých spisů a svou dnešní modlitbou. Patří na Boha, chválí ho a nepřestávají se ujímat těch, které zanechali na zemi. Tím, že vstoupil do „radosti“ svého Pána, byli ustanoveni „nad mnohým“. Jejich přímluva je nejvyšší službou, jakou prokazují Božímu plánu. Můžeme a máme je prosit, aby se přimlouvali za nás i za celý svět.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

956 -  přímluvy-svatých, církev-tři stavy, společenství-svatých, Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, dobro

Vybrané dle klíčových slov:

2823 - Boží-plán (spásy), úradek , Boží-vůle , modlitba , modlitba-Páně
2062 - Boží-plán (spásy), úradek , dějiny , desatero , Písmo svaté
2336 - Boží-plán (spásy), úradek , cizoložství , láska , láska-k bližnímu
2387 - Boží-plán (spásy), úradek , láska , láska-k bližnímu , polygamie
2426 - Boží-plán (spásy), úradek , hospodářská činnost , krádež , láska
2600 - Boží-plán (spásy), úradek , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-život veřejný
2738 - Boží-plán (spásy), úradek , důvěra , důvěra-synovská , ekonomie spásy (božská)
122 - Boží-plán (spásy), Starý zákon , spása , Kristus , modlitba
307 - Boží-plán (spásy), bližní , člověk , spolupráce , modlitba
50 - Boží-plán (spásy), světlo-rozumu , Bůh-poznání , Bůh-zjevený , rozum
51 - Boží-plán (spásy), prostřednictví , vtělení , Duch svatý , přirozenost-božská
128 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-jednota , tradice-apoštolská , předobraz , Starý zákon
130 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-typologie , patriarchové , povolání , Písmo svaté
140 - Boží-plán (spásy), Boží-slovo , Písmo svaté-jednota , Nový zákon , Starý zákon
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice , tajemství , církev , učení křesťanské
315 - Boží-plán (spásy), Bůh-Stvořitel , láska , moudrost , Ježíš Kristus
373 - Boží-plán (spásy), země , člověk , člověk-odpovědnost za svět , odpovědnost
387 - Boží-plán (spásy), hříchy , pád-člověka , slabost , svoboda-zneužití
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Bůh-Spasitel , evangelium-hlásání , velikonoční tajemství
599 - Boží-plán (spásy), násilná smrt , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , tajemství-Boží