Číslo paragrafu: 2682

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:CESTA MODLITBY
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Pro mimořádnou spolupráci Panny Marie na působení Ducha svatého se církev ráda modlí ve společenství s ní, aby s ní velebila veliké věci, které Bůh v ní vykonal, a aby jí svěřovala prosby i chvály.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2622 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2673 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2679 - Maria, modlitba , modlitba-tradice , modlitba-Mariina , prozřetelnost
148 - Maria, poslušnost víry , dokonalost , souhlas , Blahoslavená
487 - Maria, Ježíš Kristus , katolická víra   
492 - Maria, Maria-neposkvrněné početí , svatost , Neposkvrněné početí , dědičný hřích
506 - Maria, Maria-panenství , pochybnosti , znamení víry , odevzdanost
508 - Maria, Maria-Matka Boží , milostiplná , hříchy , Neposkvrněné početí
509 - Maria, Maria-Matka Boží , Bohorodička , Boží-Syn  
510 - Maria, Maria-panenství , vždy Panna   
511 - Maria, víra-Mariina , spása , Panna Maria-nová Eva  
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
2689 - modlitba, modlitby-církve , pramen-modlitby , život-modlitby , zdroj
2692 - modlitba, modlitby-církve , život-modlitby   
2655 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , modlitby-církve , modlitby-liturgické , oltář
2657 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , modlitby-církve , modlitby-osobní , radost
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze