Číslo paragrafu: 268

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:VŠEMOHOUCÍ
Ze všech Božích vlastností se ve vyznání víry uvádí jen Boží všemohoucnost: vyznávat ji má velký význam pro náš život. Věříme, že je všeobecná, protože Bůh, který všechno stvořil, všechno řídí a všechno může; je milující, protože Bůh je náš Otec; je tajemná, protože ji může poznat jen víra, neboť „se projevuje ve slabosti“ (2 Kor 12,9).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

222 -  víra, láska-k Bohu, život, život-lidský, láska

Vybrané dle klíčových slov:

269 - Boží-všemohoucnost, unveálnost , vládce-vesmru , Stvořitel  
270 - Boží-všemohoucnost, Bůh-Otec , odpuštění-hříchů , otcovství , přijetí za Boží děti
271 - Boží-všemohoucnost, Boží-spravedlnost , podstata , moudrost , jednota
273 - Boží-všemohoucnost, cesty-Boží , Maria , slabost , víra
274 - Boží-všemohoucnost, naděje , víra , rozum  
275 - Boží-všemohoucnost, Job , vyznání   
276 - Boží-všemohoucnost, modlitby-církve , svědectví-Písma   
277 - Boží-všemohoucnost, milost , hřích , přátelství  
278 - Boží-všemohoucnost, láska , stvoření , vykoupení , posvěcení
131 - Boží-síla, Boží-slovo , křesťané , Písmo svaté , potrava-duchovní
434 - Boží-síla, Bůh-Spasitel , Ježíš Kristus , Boží-jméno , zmrtvýchvstání
828 - Boží-síla, církev , církev-jednota , církev-svatá , dějiny-církve
1992 - Boží-síla, Boží-spravedlnost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , křest , milost
2567 - Boží-síla, Bůh-Stvořitel , modlitba , modloslužba , stvořitel
2778 - Boží-síla, Bůh-Otec , důvěra , důvěra-synovská , modlitba
2855 - Boží-síla, doxologie , klanění , modlitba , modlitba-Páně
272 - zlo, Boží-všemohoucnost , moudrost , utrpení , zkoušky víry
736 - Duch svatý-plody, Duch svatý-život , Boží-síla , Boží synovství , vlídnost