Číslo paragrafu: 2678

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:CESTA MODLITBY
2. podnadpis:VE SPOLEČNOSTI SE SVOU MATKOU BOŽÍ
Středověká zbožnost Západu vyvinula modlitbu růžence, která lidu nahrazovala modlitbu Hodin. Na Východě zůstala litaniová forma Akathisu a Paraklize bližší chórovým modlitbám byzantských církví, zatímco arménská, koptská a syrská tradice dávaly přednost lidovým hymnům a chvalozpěvům ke cti Matky Boží. Avšak ve Zdrávas Maria, v Theotokii, v hymnech svatého Efréma nebo svatého Řehoře z Nareku zůstává tradice modlitby v zásadě tatáž.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

971 -  kult-Mariánský, Bohorodička, úcta k Paně Marii, oslava-Panny Marie, růženec 1674 -  křížová cesta, liturgické slavnosti, liturgie, náboženské tance, obřady-smysl

Vybrané dle klíčových slov:

2675 - chvalozpěvy, Maria , Maria-působení Ducha svatého , modlitba , modlitba-Mariina
2588 - chvalozpěvy, modlitba , modlitby-chvály , rozjímání , srdce lidské
1162 - chvalozpěvy, krása , liturgie , modlitba , obrazy posvátné
1611 - chvalozpěvy, Izrael , láska , láska-manželská , manželství-nerozlučitelnost
2622 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2673 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2679 - Maria, modlitba , modlitba-tradice , modlitba-Mariina , prozřetelnost
2682 - Maria, Maria-působení Ducha svatého , modlitba , modlitba-Mariina , modlitby-církve
148 - Maria, poslušnost víry , dokonalost , souhlas , Blahoslavená
487 - Maria, Ježíš Kristus , katolická víra   
492 - Maria, Maria-neposkvrněné početí , svatost , Neposkvrněné početí , dědičný hřích
506 - Maria, Maria-panenství , pochybnosti , znamení víry , odevzdanost
508 - Maria, Maria-Matka Boží , milostiplná , hříchy , Neposkvrněné početí
509 - Maria, Maria-Matka Boží , Bohorodička , Boží-Syn  
510 - Maria, Maria-panenství , vždy Panna   
511 - Maria, víra-Mariina , spása , Panna Maria-nová Eva  
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
2649 - modlitba, modlitby-chvály , modlitby-chvály , oslava-Boha , chvalozpěvy
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost