Číslo paragrafu: 2671

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:CESTA MODLITBY
2. podnadpis:"PŘIJĎ, DUCHU SVATÝ"
Tradičním způsobem prosby o Ducha svatého je vzývat Otce skrze Krista, našeho Pána, aby nám dal Ducha utěšitele. Ježíš zdůrazňuje tuto prosbu v jeho jménu právě ve chvíli, kdy slibuje dar Ducha pravdy. Ale nejjednodušší a nejpřímější modlitba je také tradiční: „Přijď, Duchu svatý.“ Každá liturgická tradice ji rozvinula v antifonách a hymnech: „Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky.“ „Nebeský králi, Duchu utěšiteli, Duchu pravdy, který jsi všude přítomen a všechno naplňuješ, poklade všeho dobra a prameni života, přijď, přebývej v nás, očisť nás a spas nás. Ty, který jsi dobrý.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1848 - Bůh-Utěšitel, hříchy , Ježíš Kristus-lékař , milosrdenství , obrácení
2690 - dobro, modlitba , modlitba-tradice , moudrost , otec
2847 - dobro, modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb , statky (majetek)
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
398 - dobro, pýcha , pád-člověka , člověk , hřích prvotní
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský
1601 - dobro, manželství , přirozenost-lidská , smlouva-manželská , svátost manželství
1613 - dobro, dobrota , svátost manželství , svátosti , sňatek
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1731 - dobro, dokonalost , odpovědnost , rozum , svíce
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
1733 - dobro, neposlušnost , otroctví-hříchu , poslušnost , spravedlnost
1734 - dobro, odpovědnost , poznání-dobra , svíce  
1751 - dobro, lidské úkony , mravnost , rozum , svědomí
1765 - dobro, hněv , láska , nenávist , smutek
1776 - dobro, důvěrný vztah s Bohem , přirozený mravní zákon , srdce , svatyně
1864 - dobro, hříchy , spása , vina , zatvrzelost
1888 - dobro, lidské společenství , společenské změny , společnost občanská , spravedlnost
2002 - dobro, duše , milost , sobota , srdce
2094 - dobro, dobrota , láska , láska-k Bohu , lenost