Číslo paragrafu: 2664

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:CESTA MODLITBY
2. podnadpis:MODLITBA K OTCI
Pro křesťanskou modlitbu není jiné cesty než Kristus. Naše modlitba, jak společná, tak osobní, ústní nebo vnitřní, dochází až k Otci, jen když se modlíme „ve jménu“ Ježíše. Ježíšovo svaté lidství je tedy cesta, kterou nás Duch svatý učí modlit se k Bohu, našemu Otci.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2780 -  Bůh-Otec, modlitba, modlitba-Páně, Otec, Otčenáš

Vybrané dle klíčových slov:

2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2672 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2681 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2694 - modlitba, modlitby-křesťanské , život-modlitby   
2596 - modlitba, modlitby-společné , žalmy   
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesťanské , žalmy , Otčenáš
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2590 - modlitba    
2591 - modlitba