Číslo paragrafu: 2663

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:CESTA MODLITBY
V živé tradici modlitby každá církev podle historických, společenských a kulturních souvislostí předkládá svým věřícím jazyk modlitby: slova, nápěvy, gesta, výtvarné projevy. Učitelskému úřadu církve přísluší rozlišovat, nakolik jsou tyto cesty modlitby věrné tradici apoštolské víry, a je úkolem pastýřů a katechetů vysvětlovat jejich smysl, který se vždy vztahuje k Ježíši Kristu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1201 -  liturgie-rozmanitost, rozvoj-církve, tajemství-Kristovo, tradice-liturgická, věrnost-tradici

Vybrané dle klíčových slov:

36 - církev-učitelský úřad, světlo-rozumu , Bůh-zjevený , Bůh-poznání , Boží obraz
889 - církev-učitelský úřad, nadpřirozený smysl pro víru , neomylnost církve , smysl pro víru , víra-apoštolská
890 - církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti , neomylnost církve , mravy a víra , omyl
892 - církev-učitelský úřad, autentický učitelský úřad , papež , biskupové , neomylnost církve
1554 - církev-učitelský úřad, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
2366 - církev-učitelský úřad, láska , láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství
1145 - kultura, výchova-Boží , symboly , znamení  
1908 - kultura, lidské společenství , obecné blaho , povinnosti , rodina
2650 - modlitba, modlitba-tradice , tradice-posvátné   
2721 - modlitba, modlitba-tradice , srdce-usebranost , tradice-křesťanská , život-modlitby
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba