Číslo paragrafu: 2652

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek:U PRAMENŮ MODLITBY
Duch svatý je „živá voda“, která v modlícím se srdci „tryská do života věčného“. On nás učí, abychom ji čerpali ze samého pramene: z Krista. V křesťanském životě jsou prameny, kde nás Kristus očekává, aby nás napojil Duchem svatým.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

694 -  Duch svatý, Duch svatý-symboly, voda, křest, pramen-života

Vybrané dle klíčových slov:

2655 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , modlitby-církve , modlitby-liturgické , oltář
2656 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie    
2657 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , modlitby-církve , modlitby-osobní , radost
2658 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , smrt-křesťanská   
2689 - modlitba, modlitby-církve , pramen-modlitby , život-modlitby , zdroj
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2645 - modlitba, pramen-požehnání , srdce lidské , zdroj  
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota
2590 - modlitba