Číslo paragrafu: 2645

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:V ČASE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Lidské srdce může velebit toho, který je zdrojem veškerého požehnání, protože Bůh mu žehná.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2765 - modlitba, modlitba-Páně , srdce lidské , Otčenáš  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2652 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , pramen-modlitby , život-věčný , zdroj
2689 - modlitba, modlitby-církve , pramen-modlitby , život-modlitby , zdroj
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota
2590 - modlitba    
2591 - modlitba    
2592 - modlitba    
2593 - modlitba, modlitby-přímluvné