Číslo paragrafu: 264

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:OTEC
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
„Duch svatý vychází z Otce jako z prvního počátku, a protože Otec ho od věčnosti dává Synu, vychází z Otce i Syna společně.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

266 - Nejsvětější Trojice, podstata , božské osoby , jediné božství  
267 - Nejsvětější Trojice, jediné božství , božská ekonomie , božské osoby , vtělení
249 - Nejsvětější Trojice, církev-učitelský úřad , spisy apoštolské , křest , modlitby-církve
257 - Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy , blaženost , láska , spása
261 - Nejsvětější Trojice, tajemství-víry , víra , život-křesťanský , poznání
689 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , Slovo , božské osoby  
685 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , soupodstatnost-s Otcem i Synem , trinitární teologie , tajemství-Boží
245 - Duch svatý, koncily , Nejsvětější trojice , víra , církev
263 - Duch svatý, Duch svatý-seslání , Nejsvětější Trojice , oslava-Boha , zjevení
732 - Duch svatý, letnice , Nejsvětější Trojice , Boží království , poslední časy
244 - Duch svatý, Ježíš Kristus , Bůh-Otec , Nejsvětější Trojice , tajemství
152 - Duch svatý, Ježíš Kristus , víra , božské osoby , Nejsvětější Trojice
91 - Duch svatý, zjevení , věřící , pomazání , pravda
246 - Duch svatý, Filioque , koncily , otcovství , tradice-latinská
248 - Duch svatý, Filioque , tradice-východní , tradice-západní , Nejsvětější Trojice-tajemství
485 - Duch svatý, Maria-Matka Boží , lidství-Kristovo , početí-Kristovo  
486 - Duch svatý, Boží-Syn , Ježíš Kristus , Maria-matka Boží  
687 - Duch svatý, Slovo , Ježíš Kristus , poznání a víra  
690 - Duch svatý, Ježíš Kristus-pomazání Duchem , přijetí za Boží děti , seslání Ducha svatého , pomazání olejem
691 - Duch svatý, Duch svatý-vlastnosti , ruah , dech-Boží