Číslo paragrafu: 263

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:OTEC
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Seslání Ducha svatého, kterého Otec posílá jménem Syna a kterého Syn posílá „od Otce“ (Jan 15,26), zjevuje, že je s nimi jediný Bůh. „S Otcem i Synem je stejně uctíván a oslavován.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

685 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , soupodstatnost-s Otcem i Synem , trinitární teologie , tajemství-Boží
689 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , Slovo , božské osoby  
91 - Duch svatý, zjevení , věřící , pomazání , pravda
245 - Duch svatý, koncily , Nejsvětější trojice , víra , církev
732 - Duch svatý, letnice , Nejsvětější Trojice , Boží království , poslední časy
244 - Duch svatý, Ježíš Kristus , Bůh-Otec , Nejsvětější Trojice , tajemství
152 - Duch svatý, Ježíš Kristus , víra , božské osoby , Nejsvětější Trojice
246 - Duch svatý, Filioque , koncily , otcovství , tradice-latinská
248 - Duch svatý, Filioque , tradice-východní , tradice-západní , Nejsvětější Trojice-tajemství
485 - Duch svatý, Maria-Matka Boží , lidství-Kristovo , početí-Kristovo  
486 - Duch svatý, Boží-Syn , Ježíš Kristus , Maria-matka Boží  
687 - Duch svatý, Slovo , Ježíš Kristus , poznání a víra  
690 - Duch svatý, Ježíš Kristus-pomazání Duchem , přijetí za Boží děti , seslání Ducha svatého , pomazání olejem
691 - Duch svatý, Duch svatý-vlastnosti , ruah , dech-Boží  
694 - Duch svatý, Duch svatý-symboly , voda , křest , pramen-života
705 - Duch svatý, Boží-přísliby , Abrahám , spása , zaslíbení
707 - Duch svatý, zjevení Boha , patriarchové , proroci , Boží Slovo
708 - Duch svatý, Zákon , touha-po Bohu , výchova-Boží , spása
709 - Duch svatý, Zákon , chudoba srdce , zaslíbení  
711 - Duch svatý, Mesiáš-očekávání , potěšení Izraele , proroctví-naplnění , vykoupení Jeruzaléma