Číslo paragrafu: 2618

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:V PLNOSTI ČASU
2. podnadpis:MODLITBA PANNY MARIE
Evangelium nám ukazuje, jak se Maria s vírou modlí a přimlouvá: v Káně Ježíšova matka prosí svého Syna za potřeby pro svatební hostinu, která je znamením jiné hostiny, totiž svatby Beránka, který na prosbu své Nevěsty církve vydává své tělo a svou krev. A je to právě v hodině nové smlouvy u paty kříže, kdy je Maria vyslyšena jako žena, nová Eva, pravá „matka živých“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2674 -  Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Maria, Maria-Matka církve, Maria-zvěstování, modlitba 726 -  Maria-nová Eva, Duch svatý, Maria-Matka Boží, letnice 

Vybrané dle klíčových slov:

1602 - beránek, dějiny-spásy , muž a žena , Nová smlouva , obnova
1612 - beránek, Izrael , Nová smlouva , Stará smlouva , svátost manželství
1618 - beránek, dobro , hostina , následování Krista , panenství
1642 - beránek, Boží-věrnost , Bůh-Spasitel , láska , láska-manželská
2572 - beránek, Boží-přísliby , modlitba , oběti , Starý zákon
2642 - beránek, církev , modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály
2665 - beránek, Boží-slovo , Bůh-Spasitel , modlitba , modlitby-církve
411 - Eva, Ježíš Kristus-nový Adam , dědičný hřích , Maria-nová Eva , neposlušnost
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
148 - Maria, poslušnost víry , dokonalost , souhlas , Blahoslavená
487 - Maria, Ježíš Kristus , katolická víra   
492 - Maria, Maria-neposkvrněné početí , svatost , Neposkvrněné početí , dědičný hřích
506 - Maria, Maria-panenství , pochybnosti , znamení víry , odevzdanost
508 - Maria, Maria-Matka Boží , milostiplná , hříchy , Neposkvrněné početí
509 - Maria, Maria-Matka Boží , Bohorodička , Boží-Syn  
510 - Maria, Maria-panenství , vždy Panna   
511 - Maria, víra-Mariina , spása , Panna Maria-nová Eva  
2622 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2673 - Maria, modlitba , modlitba-Mariina , Magnificat , Panna Maria
2679 - Maria, modlitba , modlitba-tradice , modlitba-Mariina , prozřetelnost