Číslo paragrafu: 259

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:OTEC
Podnadpis (římská čísla):BOŽÍ DÍLA A POSLÁNÍ TROJICE
Celá božská ekonomie, dílo společné a zároveň osobní, dává poznat jak zvláštní vlastnosti božských osob, tak i jejich jedinou přirozenost. Stejně i celý křesťanský život je společenstvím s každou z božských osob, aniž by se jakkoliv oddělovaly. Kdo vzdává chválu Otci, vzdává ji i Synu a Duchu svatému; kdo následuje Krista, činí to jen proto, že ho Otec přitahuje a Duch vede.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

236 -  Boží-díla (ekonomie), církevní otcové, ekonomie-spásy, teologie-spásy, Nejsvětější Trojice

Vybrané dle klíčových slov:

258 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , Bůh-Otec , Duch svatý , Syn Boží
1066 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější Trojice , dějiny-spásy , liturgie , svět-spása
1095 - ekonomie spásy (božská), chápání-duchovní , dějiny-spásy , liturgie , tradice-židovská
1551 - ekonomie spásy (božská), ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství , kněží , kněžství-služebné , láska
249 - Nejsvětější Trojice, církev-učitelský úřad , spisy apoštolské , křest , modlitby-církve
257 - Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy , blaženost , láska , spása
261 - Nejsvětější Trojice, tajemství-víry , víra , život-křesťanský , poznání
264 - Nejsvětější Trojice, božské osoby , trinitární teologie , Duch svatý , počátek
266 - Nejsvětější Trojice, podstata , božské osoby , jediné božství  
267 - Nejsvětější Trojice, jediné božství , božská ekonomie , božské osoby , vtělení
187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
871 - křesťané, křest , poslání , povolání , Boží lid
872 - křesťané, rovnost mezi lidmi , znovuzrození , důstojnost  
873 - křesťané, rozdíly-mezi lidmi , církev-služby , církev-poslání , evangelijní rady
1671 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , svátostiny , znamení kříže
1681 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , naděje , pohřeb-křesťanský
2471 - křesťané, pravda , svědectví-pravdy , svědomí , život-v pravdě
2707 - křesťané, modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání , kontemplace
1092 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, ekonomie spásy (božská) , svátosti , tajemství-Kristovo  
1541 - Abram, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství , kněží , kněžství-služebné