Číslo paragrafu: 257

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:OTEC
Podnadpis (římská čísla):BOŽÍ DÍLA A POSLÁNÍ TROJICE
„O lux, beata Trinitas et principalis Unitas“ (Ó světlo, blažená Trojice a prapůvodní Jednoto!) Bůh je věčná blaženost, nesmrtelný život, nezapadající světlo. Bůh je láska: Otec, Syn a Duch svatý. Bůh chce svobodně sdílet slávu svého blaženého života. Takový je jeho dobrotivý plán, plán, který pojal „ještě před stvořením světa“, když ve svém milovaném Synu, „si nás vyvolil ? ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista“ (Ef 1,5), totiž abychom „byli ve shodě s obrazem jeho Syna“ (Řím 8,29) díky Duchu adoptivního synovství, že jsme „přijati za vlastní“ (Řím 8,15). Tento plán je „milost, kterou nám dal ? před dávnými věky“ (2 Tim 1,9), a tryská přímo z lásky Trojice. Rozvíjí se v díle stvoření v celých dějinách spásy po pádu, v poslání Syna i v poslání Ducha svatého, které pokračuje v poslání církve.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

221 -  Boží-láska, Bůh-láska, plnost časů, tajemství-Boží, Syn Boží 758 -  tajemství-církve, církev-původ, Boží-plán (spásy), dějiny-křesťanství  292 -  Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice, Nová smlouva, stvoření (proces)  850 -  církev-putující, evangelizace, misie-důvod a cíl, pramen-lásky 

Vybrané dle klíčových slov:

249 - Nejsvětější Trojice, církev-učitelský úřad , spisy apoštolské , křest , modlitby-církve
261 - Nejsvětější Trojice, tajemství-víry , víra , život-křesťanský , poznání
264 - Nejsvětější Trojice, božské osoby , trinitární teologie , Duch svatý , počátek
266 - Nejsvětější Trojice, podstata , božské osoby , jediné božství  
267 - Nejsvětější Trojice, jediné božství , božská ekonomie , božské osoby , vtělení
2259 - dějiny-spásy, krev , láska , láska-k bližnímu , nepřátelé
431 - dějiny-spásy, hříchy , Ježíš Kristus-Vykupitel , otroctví , spása
1721 - blaženost, přirozenost-božská , život-věčný   
1722 - blaženost, nadpřirozený dar , rozum   
1723 - blaženost, dobro , očišťování , popularita , pramen-dobra
1727 - blaženost, život-věčný    
1729 - blaženost    
459 - láska, Ježíš Kristus , svatost , láska-k bližnímu , následování Krista
1637 - láska, láska-manželská , manželství smíšená , modlitba , obrácení
1660 - láska, láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie , manželská smlouva
1661 - láska, láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie , svátost manželství
1662 - láska, láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie , manželský souhlas
1972 - láska, mravní-zákon , Nový zákon , přátelství , přítel
2085 - láska, láska-k Bohu , stvoření (proces) , Boží-láska , počátek-světa
2087 - láska, láska-k Bohu , poslušnost víry , pramen-víry , svědectví-o Bohu