Číslo paragrafu: 2568

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:VE STARÉM ZÁKONĚ
Zjevení modlitby ve Starém zákoně je vepsáno mezi pád a pozvednutí člověka, mezi bolestnou otázku Boha k jeho prvním dětem — „Kde jsi? …Cos to učinil?“ (Gn 3,9.13) — a odpověď jednorozeného Syna při jeho příchodu na svět: „Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli“ (Žid 10,7). Tím je modlitba spojena s lidskými dějinami, je to vztah k Bohu v dějinných událostech.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

410 -  člověk, Vykupitel, protoevangelium, Mesiáš, had 1736 -  Adam, cizoložství, nevědomost, svíce, ženy 2738 -  Boží-plán (spásy), úradek, důvěra, důvěra-synovská, ekonomie spásy (božská)

Vybrané dle klíčových slov:

2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota
2590 - modlitba    
2591 - modlitba    
2592 - modlitba    
2593 - modlitba, modlitby-přímluvné    
2594 - modlitba    
2595 - modlitba, srdce-obrácení    
2596 - modlitba, modlitby-společné , žalmy   
2597 - modlitba, žalmy