Číslo paragrafu: 2564

Část: KŘESANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESANA
2. podnadpis:MODLITBA JAKO SMLOUVA
Křesanská modlitba je vztahem smlouvy mezi Bohem a člověkem v Kristu. Je to činnost Boha a člověka; vyvěrá z Ducha svatého a z nás, je zcela zaměřená k Otci ve spojení s lidskou vůlí Božího Syna, který se stal člověkem.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2664 - modlitba, modlitby-křesanské , modlitby-společné   
2672 - modlitba, modlitby-křesanské    
2681 - modlitba, modlitby-křesanské    
2694 - modlitba, modlitby-křesanské , život-modlitby   
2762 - modlitba, modlitba-Páně , modlitby-křesanské , žalmy , Otčenáš
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2581 - modlitba, obě-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota
2590 - modlitba    
2591 - modlitba    
2592 - modlitba