Číslo paragrafu: 2563

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
2. podnadpis:MODLITBA JAKO SMLOUVA
Srdce je příbytek, kde jsem, kde bydlím (podle semitského nebo biblického způsobu vyjádření: kam „sestupuji“). Je to náš skrytý střed, nepostižitelný naším rozumem nebo naším bližním; jen Boží Duch jej může probádat a poznat. Je to místo rozhodování, které je v největších hlubinách našich psychických sklonů. Je to místo pravdy, kde volíme život, nebo smrt. Je to místo setkání, protože podle Božího obrazu žijeme ve vztahu: je to místo smlouvy.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

368 -  člověk, srdce, tradice-církevní, hlubina bytí, svoboda-člověka 2699 -  bdělost, modlitba, modlitby-vnitřní, rozjímání, tradice-křesťanská 1696 -  cesta ke spáse, katecheze   

Vybrané dle klíčových slov:

2829 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , smlouva , solidarita
2795 - modlitba, modlitba-Páně , obrácení , smíření-s církví , smlouva
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2586 - modlitba, modlitby-osobní , modlitby-společné , shromáždění , sobota
2590 - modlitba    
2591 - modlitba    
2592 - modlitba    
2593 - modlitba, modlitby-přímluvné    
2594 - modlitba    
2595 - modlitba, srdce-obrácení