Číslo paragrafu: 2562

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
2. podnadpis:MODLITBA JAKO SMLOUVA
Odkud vychází modlitba člověka? Ať je způsob modlitby jakýkoliv (gesta a slova), modlí se celý člověk. Avšak když chtějí Písma označit místo, odkud vyvěrá modlitba, hovoří někdy o duši nebo o duchu a nejčastěji o srdci (více než tisíckrát). Je to srdce, které se modlí. Je-li daleko od Boha, pak je vyslovování modlitby marné.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1711 - duše, duše-duchová , rozum   
2332 - duše, láska , láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost
1111 - liturgické úkony, liturgie-pozemská , svátosti , tajemství-spásy , liturgie-nebeská
1140 - liturgické úkony, svátost jednoty , údy-církve , shromáždění-liturgické  
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
2645 - modlitba, pramen-požehnání , srdce lidské , zdroj  
2765 - modlitba, modlitba-Páně , srdce lidské , Otčenáš  
2829 - modlitba, modlitba-Páně , sedm proseb , smlouva , solidarita
2795 - modlitba, modlitba-Páně , obrácení , smíření-s církví , smlouva
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské    
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium