Číslo paragrafu: 2527

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DEVÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):BOJ O ČISTOTU
„Kristova radostná zvěst nepřetržitě obnovuje život a kulturu kleslého člověka a tepe a odstraňuje omyly a zlořády, které vyplývají ze stále hrozícího pokušení k hříchu. Neustále očišťuje a povznáší mravy národů. Duševní přednosti a vlohy kteréhokoli národa nebo období vnitřně oplodňuje, upevňuje, doplňuje a v Kristu obnovuje.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1204 -  liturgie, liturgie-kultura, tajemství-Kristovo, bohoslužba 

Vybrané dle klíčových slov:

1632 - čistota, manželský souhlas , mládí , rodina , smlouva-manželská
2056 - čistota, desatero , desatero-smysl , Nová smlouva , Písmo svaté
2337 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohlavnost , sexualita
2338 - čistota, integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2339 - čistota, dobro , integrita-osobnosti , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , láska
2342 - čistota, horlivost , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2343 - čistota, dobro , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2344 - čistota, integrita-osobnosti , kultura , láska , láska-k bližnímu
2345 - čistota, integrita-osobnosti , křest , láska , láska-k bližnímu
2347 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , nesmrtelnost
2348 - čistota, láska , láska-k bližnímu , povolání-Izraele , rozvoj-hospodářský
2350 - čistota, láska , láska-k bližnímu , manželství , povolání-Izraele
2351 - čistota, chlípnost , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2353 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , mládí
2354 - čistota, dobro , intimita člověka , láska , láska-k bližnímu
2355 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohoršení , prostituce
2356 - čistota, integrita-osobnosti , krvesmilstvo , láska , láska-k bližnímu
2357 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , přirozený mravní zákon
2358 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , násilí
2359 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , modlitba