Číslo paragrafu: 2526

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DEVÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):BOJ O ČISTOTU
Takzvaná uvolněnost mravů má základ v mylném pojetí lidské svobody. K vybudování svobody je třeba nejprve se nechat vychovávat mravním zákonem. Je nutno žádat ty, kdo jsou odpovědni za výchovu, aby mládež učili úctě k pravdě, k vnitřním hodnotám a k mravní a duchovní důstojnosti člověka.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1740 -  člověk-svoboda, ekonomie spásy (božská), ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda, kultura, nespravedlnost

Vybrané dle klíčových slov:

1632 - čistota, manželský souhlas , mládí , rodina , smlouva-manželská
2353 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , mládí
2056 - čistota, desatero , desatero-smysl , Nová smlouva , Písmo svaté
2337 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohlavnost , sexualita
2338 - čistota, integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2339 - čistota, dobro , integrita-osobnosti , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , láska
2342 - čistota, horlivost , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2343 - čistota, dobro , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2344 - čistota, integrita-osobnosti , kultura , láska , láska-k bližnímu
2345 - čistota, integrita-osobnosti , křest , láska , láska-k bližnímu
2347 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , nesmrtelnost
2348 - čistota, láska , láska-k bližnímu , povolání-Izraele , rozvoj-hospodářský
2350 - čistota, láska , láska-k bližnímu , manželství , povolání-Izraele
2351 - čistota, chlípnost , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2354 - čistota, dobro , intimita člověka , láska , láska-k bližnímu
2355 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohoršení , prostituce
2356 - čistota, integrita-osobnosti , krvesmilstvo , láska , láska-k bližnímu
2357 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , přirozený mravní zákon
2358 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , násilí
2359 - čistota, homosexualita , láska , láska-k bližnímu , modlitba