Číslo paragrafu: 2519

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DEVÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):OČIŠTĚNÍ SRDCE
Těm, kdo mají „čisté srdce“, je přislíbeno, že uvidí Boha tváří v tvář a že mu budou podobni. Čistota srdce předchází patření na Boha. Již nyní nám umožňuje vidět věci v Božím světle, přijímat druhého jako „bližního“; dovoluje nám vnímat lidské tělo, své i bližního, jako chrám Ducha svatého, projev božské krásy.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2548 -  Boží-přísliby, dobro, patření na Boha, štěstí, žádostivost 2819 -  Boží-království, čas, Ježíš Kristus-slavný návrat, modlitba, modlitba-Páně 2501 -  Bůh-Stvořitel, krása, poznání, pravda, tajemství-Boží

Vybrané dle klíčových slov:

2530 - čistota, srdce-čistota , umírněnost , zdrženlivost , žádostivost
2531 - čistota, srdce-čistota , panenství , pohlavnost , sexualita
2525 - čistota, hromadné sdělovací prostředky , srdce-čistota , úcta-k člověku , umírněnost
2532 - čistota, modlitba , srdce-čistota , úmysly , panenství
2533 - čistota, skromnost , srdce-čistota , trpělivost , panenství
1632 - čistota, manželský souhlas , mládí , rodina , smlouva-manželská
2056 - čistota, desatero , desatero-smysl , Nová smlouva , Písmo svaté
2337 - čistota, láska , láska-k bližnímu , pohlavnost , sexualita
2338 - čistota, integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2339 - čistota, dobro , integrita-osobnosti , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , láska
2342 - čistota, horlivost , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2343 - čistota, dobro , integrita-osobnosti , láska , láska-k bližnímu
2344 - čistota, integrita-osobnosti , kultura , láska , láska-k bližnímu
2345 - čistota, integrita-osobnosti , křest , láska , láska-k bližnímu
2347 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , nesmrtelnost
2348 - čistota, láska , láska-k bližnímu , povolání-Izraele , rozvoj-hospodářský
2350 - čistota, láska , láska-k bližnímu , manželství , povolání-Izraele
2351 - čistota, chlípnost , láska , láska-k bližnímu , sexualita
2353 - čistota, dobro , láska , láska-k bližnímu , mládí
2354 - čistota, dobro , intimita člověka , láska , láska-k bližnímu