Číslo paragrafu: 2498

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚŽÍVÁNÍ HROMADNÝCH SDĚLOVAÍCH PROSTŘEDKŮ
„Veřejná moc má … zvláštní povinnosti se zřetelem k obecnému dobru … má úkol bránit a zabezpečovat v rámci své kompetence pravdivou a spravedlivou svobodu informací …“ „Vydáváním zákonů a jejich bedlivým prováděním“ se má veřejná moc postarat, „aby ze zneužívání těchto prostředků nevznikaly vážné škody pro veřejnou mravnost a společenský pokrok“. Veřejná moc má potrestat porušení práv každého člověka na dobrou pověst a na tajemství soukromého života. Včas a poctivě má podávat informace týkající se obecných záležitostí nebo dávající odpověď na oprávněné zneklidnění obyvatelstva. Ničím nelze ospravedlnit, když hromadné sdělovací prostředky šíří falešné informace za účelem manipulace veřejného mínění. Takovými zásahy se nesmí napadat svoboda jednotlivců a skupin.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2237 -  láska, láska-k bližnímu, lidská práva, národy, obecné blaho 2286 -  láska, láska-k bližnímu, pohoršení, život-lidský, život-křesťanský

Vybrané dle klíčových slov:

1880 - autorita, čas , hřivny , lidské společenství , obecné blaho
1897 - autorita, lidské společenství , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1898 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1899 - autorita, lidské společenství , mravní-řád , odsouzení , řád-mravní
1900 - autorita, laskavost , lidské společenství , občané, povinnosti , poslušnost
1901 - autorita, lidská práva , lidské společenství , národy , občané, povinnosti
1902 - autorita, lidské společenství , násilí , občané, povinnosti , odpovědnost
1903 - autorita, lidské společenství  , občané, povinnosti , svědomí
1904 - autorita, lidské společenství  , občané, povinnosti , právo
1919 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1921 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1930 - autorita, člověk , člověk-důstojnost , lidská práva , lidské společenství
1951 - autorita, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , podřízenost-Bohu
2155 - autorita, Boží-jméno , člověk-důstojnost , křest , křivá přísaha
2199 - autorita, děti , láska , láska-k bližnímu , matka
2234 - autorita, láska , láska-k bližnímu , společnost občanská , veřejná moc
2266 - autorita, dobrovolnost , láska , láska-k bližnímu , obecné blaho
2273 - autorita, Bůh-Stvořitel , embryo , láska , láska-k bližnímu
2308 - autorita, láska , láska-k bližnímu , mír , obrana-oprávněná
2316 - autorita, láska , láska-k bližnímu , mír , násilí