Číslo paragrafu: 2442

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SPRAVEDLNOST A SOLIDARITA MEZI NÁRODY
Není věcí církevních pastýřů zasahovat přímo do politických záležitostí a do uspořádání společenského života. Tento úkol patří k povolání věřících laiků, kteří jednají z vlastního podnětu spolu se všemi svými spoluobčany. Sociální činnost může zahrnovat množství konkrétních cest; má mít ovšem vždy za cíl obecné dobro a má být v souladu s evangelijním poselstvím a s učením církve. Je záležitostí věřících laiků, aby „s křesťanskou horlivostí oživovali časné skutečnosti a ukazovali v nich, že jsou svědky a tvůrci pokoje a spravedlnosti“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

899 -  laici, křesťanské sociální učení, politika, společnost občanská, učení křesťanské

Vybrané dle klíčových slov:

2004 - horlivost, milost , milosti stavu , služba-církve , zázraky
2503 - horlivost, krása , liturgie-liturgie a modlitby , pravda , umění
2700 - horlivost, modlitba , modlitby-ústní   
2750 - horlivost, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství , modlitba
2403 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , rozvoj-společnosti
2404 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , prozřetelnost
2405 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , solidarita
2408 - krádež, láska , láska-k bližnímu , potrava-materiální , rozum
2410 - krádež, láska , láska-k bližnímu , sliby , smlouvy
2411 - krádež, láska , láska-k bližnímu , smlouvy , bližní
2412 - krádež, láska , láska-k bližnímu , nespravedlnost , obecné blaho
2416 - krádež, láska , láska-k bližnímu , laskavost , péče o zvířata
2417 - krádež, láska , láska-k bližnímu , péče o zvířata , potrava-materiální
2437 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , rozvoj-společnosti
2440 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , přírodní pohromy
2441 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , rozvoj-hospodářský
2450 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní  
2451 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní  
2452 - krádež, láska , láska-k bližnímu , lidské pokolení , soukromé vlastnictví
2453 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní