Číslo paragrafu: 2429

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST A SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST
Každý má právo na hospodářské podnikání; každý má právem používat svých vloh k tomu, aby přispěl k rozmnožení statků, z nichž by měli prospěch všichni, a aby mohl sklízet z vlastního úsilí spravedlivé plody. Musí dbát o to, aby se řídil směrnicemi vydanými právoplatnou autoritou ve prospěch ke společnému dobru.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2406 - autorita, krádež , láska , láska-k bližnímu , obecné blaho
2234 - autorita, láska , láska-k bližnímu , společnost občanská , veřejná moc
2308 - autorita, láska , láska-k bližnímu , mír , obrana-oprávněná
2316 - autorita, láska , láska-k bližnímu , mír , násilí
2199 - autorita, děti , láska , láska-k bližnímu , matka
2266 - autorita, dobrovolnost , láska , láska-k bližnímu , obecné blaho
2273 - autorita, Bůh-Stvořitel , embryo , láska , láska-k bližnímu
2420 - autorita, církev , církev-sociální nauka , dobra-časná , krádež
1880 - autorita, čas , hřivny , lidské společenství , obecné blaho
1897 - autorita, lidské společenství , obecné blaho , blahobyt , společnost občanská
1898 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1899 - autorita, lidské společenství , mravní-řád , odsouzení , řád-mravní
1900 - autorita, laskavost , lidské společenství , občané, povinnosti , poslušnost
1901 - autorita, lidská práva , lidské společenství , národy , občané, povinnosti
1902 - autorita, lidské společenství , násilí , občané, povinnosti , odpovědnost
1903 - autorita, lidské společenství  , občané, povinnosti , svědomí
1904 - autorita, lidské společenství  , občané, povinnosti , právo
1919 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1921 - autorita, lidské společenství , společnost občanská   
1930 - autorita, člověk , člověk-důstojnost , lidská práva , lidské společenství