Číslo paragrafu: 2428

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST A SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST
V práci člověk uplatňuje a realizuje část schopností vepsaných do své přirozenosti. Hlavní hodnota práce se týká člověka samého, který je jejím autorem i adresátem. Práce je pro člověka, a ne člověk pro práci.Každý má mít možnost těžit z práce prostředky na vydržování vlastního života i svých rodinných příslušníků a sloužit lidskému společenství.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2834 -  modlitba, modlitba-Páně, požehnání, požehnání-smysl, práce 2185 -  Den Páně, klid, milost, odpočinek, přikázání

Vybrané dle klíčových slov:

2427 - hospodářská činnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , práce
2430 - hospodářská činnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , odbory
2432 - hospodářská činnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , sociální spravedlnost
2433 - hospodářská činnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , muž a žena
2435 - hospodářská činnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , násilí
2436 - hospodářská činnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , nezaměstnanost
2434 - hospodářská činnost, krádež , kultura , láska , láska-k bližnímu
2403 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , rozvoj-společnosti
2404 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , prozřetelnost
2405 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , solidarita
2408 - krádež, láska , láska-k bližnímu , potrava-materiální , rozum
2410 - krádež, láska , láska-k bližnímu , sliby , smlouvy
2411 - krádež, láska , láska-k bližnímu , smlouvy , bližní
2412 - krádež, láska , láska-k bližnímu , nespravedlnost , obecné blaho
2416 - krádež, láska , láska-k bližnímu , laskavost , péče o zvířata
2417 - krádež, láska , láska-k bližnímu , péče o zvířata , potrava-materiální
2437 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , rozvoj-společnosti
2440 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , přírodní pohromy
2441 - krádež, láska , láska-k bližnímu , národy , rozvoj-hospodářský
2450 - krádež, láska , láska-k bližnímu , bližní