Číslo paragrafu: 2414

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚCTA K OSOBÁM A JEJICH MAJETKU
2. podnadpis:RESPEKTOVÁNÍ MAJETKU DRUHÝCH
Sedmé přikázání zakazuje skutky nebo akce, které z jakéhokoliv důvodu, sobeckého nebo ideologického, obchodního nebo totalitního, vedou k zotročení lidských bytostí, k zneuznávání jejich osobní důstojnosti, k jejich kupování, prodávání a vyměňování, jako by to bylo zboží. Udělat z lidí násilím užitkovou hodnotu nebo výdělečný zdroj je hřích proti jejich důstojnosti a jejich základním právům. Svatý Pavel přikázal křesťanskému pánu, aby přijal svého křesťanského otroka „ne už jako otroka, ale …jako drahého bratra …“ (Flm 16).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2297 -  láska, láska-k bližnímu, mučení, násilí, nenávist

Vybrané dle klíčových slov:

2402 - člověk-důstojnost, krádež , láska , láska-k bližnímu , lidské pokolení
2203 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , muž a žena , obecné blaho
2213 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , laskavost , rodina
2235 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , přirozený mravní zákon , společnost občanská
2267 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , obrana-oprávněná , společnost občanská
2285 - člověk-důstojnost, láska , láska-k bližnímu , modlitby-denní , pohoršení
2106 - člověk-důstojnost, láska , láska-k Bohu , náboženství , přirozenost-lidská
2418 - člověk-důstojnost, integrita-stvoření , krádež , láska , láska-k bližnímu
2304 - člověk-důstojnost, klid , láska , láska-k bližnímu , mír
225 - člověk-důstojnost, důstojnost , Boží-obraz   
369 - člověk-důstojnost, moudrost , muž a žena , rovnost mezi lidmi , Bůh-Stvořitel
1487 - člověk-důstojnost, hříchy , Boží láska , církev  
1676 - člověk-důstojnost, humanismus křesťanský , chápání-rozumové , Ježíš Kristus-poznání , liturgické slavnosti
1691 - člověk-důstojnost, přirozenost-božská , světlo , temnota , život-křesťanský
1911 - člověk-důstojnost, lidské společenství , národy , obecné blaho , blahobyt
1913 - člověk-důstojnost, lidské společenství , obecné blaho , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2467 - člověk-důstojnost, pravda , přirozenost-lidská , život-náboženský , život-v pravdě
2494 - člověk-důstojnost, hromadné sdělovací prostředky , informace , pravda , solidarita
2736 - člověk-důstojnost, modlitba , statky (majetek) , svoboda , majetek
2403 - krádež, láska , láska-k bližnímu , práce , rozvoj-společnosti